flir100
Geen enkele huis is zo goed geïsoleerd dat er geen energie verdwijnt. Door de constructies en locaties van de mogelijke warmtelekken in beeld te brengen, is een gerichter plan van aanpak mogelijk om zoveel mogelijk energie binnen het gebouw te houden. Met thermografische fotografie is het mogelijk deze lekken te visualiseren. Lees meer of vraag aan
erfgoed-energiescan

Er is veel onduidelijkheid over energiebesparende maatregelen bij monumenten; welke ingrepen mogen wel en welke zijn juist niet toegestaan en welke maatregelen veroorzaken juist schade en schimmels bij het monument?
Met de Erfgoed Energiescan krijgt u duidelijkheid waar verbeteringen mogelijk zijn zonder de monumentale waarden te schaden. Lees meer of vraag aan

Dortse gevelsWij kunnen een informatiebijeenkomst organiseren voor uw gemeenten waarin wij antwoorden geven over energiebesparende maatregelen bij monumenten.
Daarmee zorgen we voor draagvlak en kennis over de do’s en dont’s bij monumenten op gebied van duurzaamheid. Het is niet alleen een leuke aanleiding om monumenteigenaren te betrekken bij een erfgoedthema in uw gemeente; we helpen tevens mee aan verduurzaming van uw gemeente!
Lees meer