20140918_131656

Wij organiseren voor gemeenten een informatiebijeenkomst waarbij deze en andere vragen worden beantwoord.
Daarmee zorgen we voor draagvlak en kennis over de do’s en dont’s bij monumenten op gebied van duurzaamheid. Het is niet alleen een leuke aanleiding om monumenteigenaren te betrekken bij een erfgoedthema in uw gemeente; we helpen tevens mee aan verduurzaming van uw gemeente!
U bepaalt de regels, wij doen het werk…..

User-GroupInformatieavonden
Bulb - 03Erfgoed energiescan
HammerUitvoering
House-04Resultaat
Chart-Axes
Evaluatie

Samen met uw gemeente organiseren we een informatie-bijeenkomst voor alle monumenteigenaren
De samenwerking zorgt voor draagvlak en overeenstemming rond beleid en ambities
We bieden een energiescan aan die voor monumentale gebouwen is ontwikkeld. Zo’n project is een goed visitekaartje voor het Erfgoedbeleid in uw gemeente! Voor € 350,-:
Advies op maat en aantrekkelijk geprijsd, zodat u geld overhoudt om echt iets te doen aan verduurzaming. We hebben een unieke en toch betaalbare energiescan voor monumenten. De energiescan is ontwikkeld met oog op de waarde en de kwetsbaarheid van deze gebouwen. Naast de duurzaamheid, staat het behoud van de waarde van monumentale onderdelen en het rekening houden met de fysische eigenschappen van het monument voorop. Daarbij zullen we in de adviezen het gemeentelijke beleid en de wet- en regelgeving in acht nemen.

Het betrekken van plaatselijke ondernemers in dit project zorgt voor draagvlak en kwaliteitsborging bij de uitvoerende partijen in uw regio. Als het project in uw gemeente een succes is, genereert het werk en kennisdeling in de regio. Via nieuwe of bestaande platforms blijft het onderwerp ook in de toekomst een thema.

Na het uitvoeren van de maatregelen zijn de monumenten in uw gemeente nog waardevoller om te gebruiken. De exploitatie en gebruikskosten blijven beheersbaar en uw gemeente is een stap dichter bij de de duurzaamheidsdoelen.

In uw gemeente geen tijd en geld hiervoor? Veel gemeenten hebben het zo druk, dat nieuwe onderwerpen niet zo maar ingepast kunnen worden. Het idee dat u werk overlaat aan de markt…. Interessant? Natuurlijk, mits u er vertrouwen in heeft. Energie in Erfgoed doet dit project kosteloos en ontzorgt de gemeente en de monument-eigenaren zo veel mogelijk. Zo werken we samen aan verduurzaming van de monumenten in uw gemeente en dat is waar het ten slotte om gaat.

pagina01