Er is veel onduidelijkheid over energiebesparende maatregelen bij monumenten; welke ingrepen mogen wel en welke zijn juist niet toegestaan en welke maatregelen veroorzaken juist schade en schimmels bij het monument?

Met de Erfgoed Energiescan krijgt u een goed beeld wat de monumentale waarden van het monument zijn en waar verbeteringen op het gebied van energiebesparing en comfortverhoging mogelijk zijn zonder de monumentale waarden en de leefomgeving te schaden.

Een uitgebreide inventarisatie van het monument ligt ten grondslag aan dit rapport. We beginnen met een gesprek over het gebruik van het gebouw, energieverbruik en waar u nadelen van het monument ervaart. Daarna beoordelen we elk onderdeel van de thermische schil van uw monument. Met thermische schil wordt “de warme jas” van uw woning bedoeld. We starten met het vaststellen van de monumentale waarden per gebouwonderdeel. Hierbij kijken we onder anderen  naar de ouderdom, de gaafheid en de originaliteit van het betreffende bouwdeel. Na deze bepaling wordt de isolatietechnische kwaliteit bepaald. Met deze twee gegevens gecombineerd met het gebruik en uw wensen kan een ingreep worden bepaald passend bij de monumentale waarden en uw wensen.Alle geadviseerde ingrepen worden uitgebreid met informatie over materialen en toepassingen. Zo krijgt u een goede handleiding om te starten met de energiebesparende en comfortverhogende maatregelen. Deze scan kan u tevens helpen de benodigde vergunningen aan te vragen.

pagina01