ea99e6f28fb539d0903f3a77c4bab54a - kopieEnergie in Erfgoed is in het leven geroepen omdat we verduurzaming van onze aarde is belangrijk is, omdat we onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering moeten opvangen en verdere veranderingen moeten voorkomen. Ook onze gebouwde Erfgoed staat voor een verduurzamingsopgave en dit roept vragen op.

Hoe dan? Hoe zo? Via welke weg? Monumenten duurzamer maken vereist maatwerk. Wij hebben de kennis in huis en willen u voor een eerlijke prijs helpen bij de eerste stappen, zodat u geld over houdt om in actie te komen.